Výroba

Poctivé slovenské
plodiny a produkty

Rastlinná výroba

PD Popudinské Močidľany obhospodaruje 996,40 ha ornej pôdy. Zameranie rastlinnej výroby vychádza z výrobných podmienok, v ktorých poľnohospodárske družstvo hospodári.

Obilniny predstavujú viac ako 50 % pestovaných plodín. Ďalej sa pestuje repka olejná a kukurica na zrno. Krmoviny – kukurica na siláž a lucerna sa pestujú pre vlastnú potrebu.

Medzi hlavné práce zaraďujeme prípravu pôdy pred sejbou, sejbu, výber, ošetrovanie rastlín počas vegetácie, žatevné zberové práce a pozberové práce, orbu.Živočíšna výroba

Živočíšna výroba je zameraná na chov hovädzieho dobytka bez trhovej produkcie mlieka a výkrm hovädzieho dobytka, plemeno Limousine.

Naše stádo tvorí v priemere 90 ks kráv, 55 ks teliat do 6 mesiacov, 65 ks jalovičiek, 65 ks hovädzieho dobytka určeného na výkrm a jeden plemenný býk. Dobytok chováme v prejazdných maštaliach s voľným výbehom na pastvu v letnom období.